iveco stralis np

התאמה מלאה לצרכיך

מאות סוגים של צירופי מכלים
ה-Stralis NP 460 החדשה מציעה מגוון רחב של צירופי מכלים. נהגים יכולים לבחור לשלב מכלי גז טבעי דחוס (CNG) קצרים, ארוכים, מכלים בהרכבה מצד שמאל או ימין, ניתן להתאים את המשאית שלך לנסיעות ספציפיות. האפשרויות הן אינסופיות.

ה-STRALIS NP 460 החדשה: צירופי מכלים לכל משימה
התאם את המשאית למשימה הבאה שלך. בחר את תכנון השלדה שמתאימה לצרכיך:

גמישות הנדסית: שני צירופים בהתאמה לכל נסיעה

 

4x2 TRACTOR CNG

עד ל-500 ק"מ

C 3 4x2 CNG TRANS

     

RIGIDS CNG

עד ל-650 ק"מ עם שלוש חבילות

F 6 rigids CNGTRANS

 

מכל בגודל בינוני משאיר 500 מ"מ של מקום פנוי על גבי שלדת הרכב, ובכך מאפשר העמסה של רכיבים כגון מכל שמן. מקום פנוי זהה נשאר משני צדדיו של מכל ה-CNG.

  1. ניתן לחבר מכלים בגודל קטן הן על צדה השמאלי והן על צדה הימני של שלדת הרכב. כך נותר מטר פנוי שניתן לניצול בהתאם לצרכים אישיים. ניתן להעמיס בשטח זה רכיבים שונים, לרבות מדחסי אוויר.
  2. ניתן לתפעל את המשאית ללא מכל מצד שמאל, ובכך להשאיר מקום לחיבור רכיבים גדולים במיוחד. מתאים גם למשימות בהן משקל הרכב משחק תפקיד.

ה-Stralis NP 460 מציעה מידה רבה של גמישות. מגוון כמעט אינסופי של אפשרויות הנדסיות מאפשר לנהגים להתאים את המשאית לדרישותיהם באופן המדויק ביותר.

מעוניין ב-Stralis NP 460 החדשה?