eurocargo banner skira

יעילות

עם צמצום משמעותי בצריכת דלק דיזל, ה-Eurocargo החדשה של Iveco מציגה: צעד נוסף לשיפור יעילות המשאית.

ה-Eurocargo החדשה מביאה עמה בשורה: מנועי ה-Tector 5 וה-Tector 7 שבשימושה משתמשות בשמן בעל צמיגות נמוכה שמפחית חיכוך, משפר ביצועים ומאריך את הזמן בין טיפול לטיפול.

מאפיינים נוספים שהוכנסו למנוע מסייעים ל-Eurocargo להוזיל עלויות שימוש ותצרוכת סולר במיוחד תחת תנועה אורבנית עמוסה כגון מאוורר אלקטרו-מגנטי חדיש שנכבה ונדלק אוטומטית בהתאם לדרישות הצינון של המנוע.

ה-Iveco Eurocargo. נסיעה יעילה בכיוון הנכון.